PRIMARIA COMUNEI SOIMI

Judetul Bihor

TAXE SI IMPOZITE

    Bugetul local. Impozite si taxe locale 
    Intrucat posibilitatile economico - financiare sunt reduse, bugetul local Soimi, se formeaza in procent de 80.70% din prelevari de la bugetul de stat, din impozite si taxe locale de la populatie in procent de 4.10 %, taxe si impozite de la persoane juridice in procent de 2%, iar din diverse surse - 13,2 %.
    In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, la nivelul comunei Soimi sunt stabilite urmatoarele impozite si taxe:
 • SPECIFICARE CLADIRE cu instalatii (apa,canalizare,electrici-tate, incalzire centrala) lei/mp
 • CLADIRE fara instalatii lei/mp
    Cladire cu pereti sau cadre din beton, caramida arsa, piatra naturala sau alte materiale asemanatoare - 5.300.000    
       3.745.000
    Cladire cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta etc. 1.400.000 - 1.070.000
    Constructii anexe corpului principal a unei cladiri, avand peretii din beton, caramida arsa, piatra sau alte materiale 900.000 - 963.000
    Cladiri anexe corpului principal al unei cladiri, avand peretii din lemn, caramida nearsa, valatuci, sipci etc. 500.000 - 428.000
    Subsol, demisol sau mansarda utilizata ca si locuinta 75% din suma aplicata pentru cladiri 75 % din suma apl, la cladiri.
    Subsol, demisol sau mansarda utilizata cu alte scopuri decat cele de locuinta 50% din suma aplicata la cladiri 50% din suma aplicata la cladiri

    Zona. Rangul localitatii. Impozitul pe teren.
    Localitatea, Zona, impozit teren lei/mp, Rangul localitatii 
 • SOIMI - resedinta de comuna, D, 235, IV
 • SINNICOLAU DE BEIUS, D, 120, V
 • URSAD, D, 120, V
 • POCLUSA DE BEIUS, D, 120, V
 • CODRU, D, 120, V
 • DUMBRAVITA DE CODRU, D, 120, V
 • URVIS DE BEIUS, D, 120, V
 • BORZ, D,  120, V
 • impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor juridice se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 1.0 % asupra valorii de inventar;
 • pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,pe intregul an, de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv se acorda BONIFICATIE DE 10 %;
 • in cazul terenurilor din extravilan, indiferent de rangul localitatii si categoriei de folosinta, impozitul pe teren este de 11.000 lei/ha.
 • TAXA ASUPRA MIJLOCULUI DE TRANSPORT:
  • Autoturisme cu capacitatea pana la 2.000 cmc inclusiv……70.000 lei/500 cmc 
  • Autoturisme cu capacitatea peste 2.000 cmc ……………  36.000 lei/500 cmc 
  • Autobuze, autocare,microbuze…………………………    140.000 lei/500 cmc  
  • Tractoare inmatriculate………………………………….…   93.000 lei/500 cmc
  • Motociclete, motorete si scutere………………………..…     35.000 lei/500 cmc
 • ALTE TAXE
 • taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie - 0.5% din valoarea autorizata a cladirii; taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi,casute sau rulote in domeniul public al statului sau al comunei Soimi este 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii;
 • taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii este de 0.1% din valoarea impozabila a constructiei;
 • taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism  sau autorizatiei de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei;
 • taxa pentru AVIZUL obtinut de la strctura de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Bihor  este de 100.000 lei.
 • taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea unei activitati economice si viza anuala - 100.000 lei 
 • taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare  - 100.000 lei;
 • taxa pentru eliberarea certificatului de producator si viza acestuia - 100.000 lei
 • taxa pentru organizare de discoteca - 2.000 lei/mp/zi. 
 •   taxa de achizitionare  a ciupercilor,fructelor de padure recoltate din suprafetele de padure si pasune comunala - 10.000.000 lei / an;
 •   taxa pentru desfacere produse ocazionale sau marfuri - pe domeniul public al statului sau al comunei Soimi -  50.000 lei/zi